Doelstelling

KwaliZorg heeft als doelstelling dat er een persoonlijke professionele zorgverlening geboden wordt. Zowel verzorging als verpleging wordt beroepsmatig verantwoord en volgens protocol uitgevoerd. Om dit te kunnen waarborgen ben ik in het bezit van het Kiwa Keurmerk.
Meer informatie over het kiwa keurmerk vindt u op www.mijnkeurmerk.nl.

Bovendien sta ik als verpleegkundige ingeschreven in het BIG register onder nr: 19047626330.
Meer informatie over het BIG register vindt u op www.bigregister.nl.

Het verlenen van zorg houdt echter niet op met het bieden van verzorging en verpleging.
KwaliZorg streeft ernaar u ook het volgende te bieden:

  • U houdt de regie over uw eigen leven.
  • U blijft baas in eigen huis.
  • U maakt zelf uw afspraken en regelt zelf de financiën.
  • U voelt zich minder zorgafhankelijk en u bent opdrachtgever van KwaliZorg.