Welke zorg?

Verschillende soorten zorg

In Nederland kunt u op twee manieren zorg krijgen:

 • Zorg in Natura
  Dit houdt in dat u zorg ontvangt via de ‘gewone thuiszorg’ of een zorginstelling. De instelling bepaalt vervolgens wie er bij u komt werken en op welk tijdstip. Ook beheert de instelling uw zorggelden en houdt ze uw administratie bij.
 • Het Persoons Gebonden Budget.
  Met het PGB krijgt u zelf een geldbedrag in handen waarmee u uw eigen zorg kunt inkopen. U kunt zelf uw zorgverlener uitkiezen, bijvoorbeeld KwaliZorg. Het PGB is de aangewezen manier om zelf controle over uw zorg te houden, en daarmee de regie over een belangrijk deel van uw leven. Wanneer u voor KwaliZorg kiest, spreken we samen af wanneer ik kom en welke diensten ik lever. Dit wordt opgenomen in een zorgovereenkomst.
Met een PGB kunt u verschillende vormen van hulp en begeleiding inkopen, ook wel 'zorgfuncties' genaamd. Het PGB is onder verdeeld in het PGB AWBZ (via het Zorgkantoor) en het PGB WMO (via de gemeente).

PGB AWBZ
De zorg in de AWBZ is onderverdeeld in de volgende zorgfuncties:
 • Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan).
 • Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing)
 • Begeleiding (ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang en ondersteuning bij het beter persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren, bijvoorbeeld zelfstandig gaan wonen of gaan werken)
Om een PGB AWBZ aan te vragen, moet u eerst een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of het Bureau Jeugdzorg (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen)


PGB WMO (aan te vragen bij uw gemeente)
De ondersteuning in de WMO is onderverdeeld in huishoudelijke zorg en in voorzieningen:

 • Huishoudelijke zorg
  • Huishoudelijke verzorging 1 (eenvoudig huishoudelijk werk: denk aan schoonmaken, afwassen, wassen draaien en ramen lappen)
  • Huishoudelijke verzorging 2 (uitgebreid huishoudelijk werk: naast huishoudelijk werk ook ondersteuning bij het voeren van een zelfstandig huishouden)
 • Voorzieningen
  • Hulpmiddelen (scootmobiel, rolstoelen)
  • Woningaanpassingen (douchestoel, tillift)
Het PGB wordt niet gezien als inkomen en heeft dus geen invloed op bijvoorbeeld belastingen, huursubsidie of uitkeringen.